HKV terrein gesloten

26 maart, 12.00 uur
Inmiddels is duidelijk dat op maandag 30 maart de gemeente met een ketting het hek gaat afsluiten zodat niemand het HKV-terrein meer op kan komen.
Tot en met zondag 29 maart
 kunnen op afspraak vaartuigen en andere spullen worden opgehaald! Nadere informatie hierover hebben alle leden vandaag per mail ontvangen. Toch vragen? Mail naar: info@hkvhaarlem.nl

25 maart
De gemeente Haarlem heeft alle sportparken gesloten i.v.m. het coronavirus. Vandaag werd duidelijk dat ook wanneer slechts de botenloodsen worden gebruikt, toegang tot het HKV-terrein verboden is. Het bestuur hoopte dat individueel varen en suppen mogelijk zou blijven, maar helaas. Leden mogen het terrein niet meer op! Dat betekent dat alle boten en boards die nu bij HKV gestald zijn, pas weer gebruikt kunnen worden wanneer deze uitzonderlijke situatie voorbij is. We hopen dat dit snel zal zijn.