Klussendag in HD

Op zaterdag 14 maart ging de Klussendag nog net door. Onverwacht kwam ook een fotograaf het HKV-terrein opstappen. “Het Haarlems Dagblad”, werd er nog gegrapt. Inderdaad. Het resultaat is een  leuk artikel in het HD van 16 maart 2020. Goed voor een glimlach over eendentrapjes in deze serieuze tijd.