94 jarig Jubileum HKV en Zuid-Zweden toertocht info avond

94e Jubileum

Beste HKV leden, Op 27 september bestaat de club alweer 94 jaar. Dat vieren wij de volgende dag op 28 september. We maken er ook meteen een Zuid-Zweden toertocht informatieavond van. Hans Nagelkerke en Erik Oosterbaan denken aan de periode van 8 juli t/m 22 juli. We varen op de Ronne a en op de Lagaleden. Meer info volgt op 28 september.

De catering hebben we nog niet helemaal voor elkaar maar het is wel handig als je van vis houdt. We schatten dat de kosten voor het eten ongeveer op EUR15,00 uit zal komen.

Opgeven voor deze avond? Neem contact op met Erik Oosterbaan!

Klussendag 1 april en C10 varen elke 1e zondag van de maand

Klussendag 1 april a.s.

Op zaterdag 1 april a.s. is er weer de jaarlijkse HKV klussendag.

Hierbij een oproep aan iedereen om die dag de handen uit de mouwen te steken en ons verenigingscomplex weer spik en span te maken.

 

C10 varen.

Elke 1e zondag van de maand varen we met maximaal 8 personen vanuit de HKV een tochtje. Geef je op bij henk van der Lugt

Nieuwe voorzitter HKV gezocht

Doordat Rob geen voorzitter meer is van de vereniging moeten we op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Conform het huishoudelijk reglement zijn de werkzaamheden van een voorzitter van de HKV als volgt:
“De voorzitter is belast met de leiding van alle vergaderingen. In overleg met de secretaris maakt hij de agenda op voor de vergaderingen. Hij bepaalt wanneer bestuursvergaderingen worden gehouden, met dien verstande dat wanneer drie bestuursleden een bestuursvergadering verlangen, hij hieraan binnen 14 dagen dient te voldoen. Hij tekent met de (1e of 2e) secretaris de notulen, besluiten en overeenkomsten en met de penningmeester alle financiële verbintenissen betreffende de vereniging. Hij is de woordvoerder en in voorkomende gevallen de vertegenwoordiger van het bestuur. De voorzitter draagt zorg voor het uitvoeren van alle wettig genomen besluiten.”

We zoeken iemand die de vereniging, samen met de andere bestuursleden, wil leiden, rekening houdend met allerlei veranderingen in de maatschappij, maar ook met veranderingen binnen de HKV. We willen graag over enkele jaren een 100 jarige zijn, met een jeugdig elan.
Met wie kom je te werken?
Jeanine Bovenkamp (kandidaat te kiezen 1e secretaris)
Ed van den Bosch 2e secretaris
Michel van Megen 1e penningmeester
Birgit Vermeulen (kandidaat te kiezen 2e penningmeester)
Paul Boelens (kandidaat te kiezen algemeen lid / vertegenwoordiging Suppers)
Erik Oosterbaan 2e voorzitter (aftredend/herkiesbaar)
Wil je jezelf ter beschikking stellen voor de functie van voorzitter, neem contact op met Erik Oosterbaan tijdens clubavonden of via tel 0618396554 of mail erik@alertheid.nl

Voor het geval dat niemand zich beschikbaar wil stellen wil Erik Oosterbaan voor het komende jaar de functie van voorzitter op zich nemen. Hij stoot dan wel de taken nieuwsbrief en website af. Ook de contacten met de buitenwereld moeten meer verdeeld worden. Voor het bijhouden van de website en de nieuwsbrieven hebben Erik-Jan en Steven zich beschikbaar gesteld. Om op de hoogte te zijn van nieuws en besluiten zullen zij als bestuurslid bij toerbeurt in vergaderingen aanwezig zijn.

ALV 22-3-2023 en indienen verslagen van de commissies

De Algemene ledenvergadering van de HKV vindt plaats op woensdagavond 22 maart 2023.

De agenda wordt gepubliceerd op de website en in de volgende nieuwsbrief

Alle commissies mogen hun jaarverslag bij de secretaris indienen voor 20 februari 2023

Nieuwjaarsreceptie 8-1, klussendag 1-4, bijeenkomsten toervaren en zeevaren, zwembad, contributie

Op zondag 8 januari ben je van harte welkom om je gezicht te laten zien op de nieuwjaarsreceptie van 14 tot 17 uur. Wil je hapjes of iets dergelijks meenemen. Laat het even weten aan de kantine commissie

Zet vast in je agenda dat er een klussendag is op het HKV terrein op 1 april, meestal beginnen we om 10.00 uur. Kees zal wel een heel lijstje van doe-dingen hebben.

De zeecommissie komt op dinsdag 7 februari 2023 bij elkaar om de toertochten van het komende jaar te plannen. De toercommissie doet dat op dinsdag 21 februari vanaf 20.00 uur. (toekomstige) deelnemers meldt je aan bij Gerard (zee) of Erik (toer)

Tot slot: het zwembad is aanstaande zondag 25 december en zondag 1 januari gesloten voor de zwembadoefeningen

De contributie voor 2023 is gelijk aan de contributie van 2022. Als je voor 1 maart betaalt hoef je maar 11 maanden ipv 12 maanden te betalen. (met uitzondering van de leden met gebruik van een verenigingsboot die betalen altijd 12 maanden)

Ledenstop voor kajakkers en kanovaarders is opgeheven.

Adspirant kano- of kajak-leden kunnen zich aanmelden per email naar info@hkvhaarlem.nl om een afspraak te maken voor een inschrijving. Voor leden met een eigen boot zijn alleen plaatsen op de matig bereikbare bovenste plaatsen beschikbaar.

Voor bestaande leden is een gecombineerd lidmaatschap voor SUP en Kajak  ook mogelijk tegen speciale verenigingsprijzen.

Kalender Zeevaren HKV 2022

De zeevaren kalender 2022 is weer vastgesteld. Via deze link kan je de kalender downloaden.

HKV vlakwater toerkalender 2022

Via deze link kan je de volledige vlakwater toerkalender openen. Je kan natuurlijk ook op deze site naar de kalender gaan. Ongeveer een week voor de tocht publiceren we vaak in de Whatsapp-groep “HKV toer/woensdag prikker” de laatste gegevens over de tocht. Als je een lid van deze Whatsapp groep wilt zijn, stuur me een whatsappje naar 0618396554 Erik Oosterbaan