ALV 22-3-2023 en indienen verslagen van de commissies

De Algemene ledenvergadering van de HKV vindt plaats op woensdagavond 22 maart 2023.

De agenda wordt gepubliceerd op de website en in de volgende nieuwsbrief

Alle commissies mogen hun jaarverslag bij de secretaris indienen voor 20 februari 2023