Alle leden de beste vaar- en andere goede wensen voor 2022

Naast de beste wensen voor een goed (vaar)jaar ook het verzoek om uiterlijk 1 maart je contributie over te maken.  Voor jouw contributie zie het Contributieoverzicht 2022. De contributie in 2022 is gelijk aan die in 2021.